Værd at vide – gebyrer m.m.

Rødt kort

Bluesec

 

Du får hjælp i udlandet, hvis du har kaskoforsikret din bil. Du kan fx få hjælp til:

• Bugsering/vejhjælp

• Udlejningskøretøj

• Hjemtransport af køretøj

• Hjemrejse fra uheldsstedet med fly, tog eller skib

• Fremskaffelse/forsendelse af reservedele

• Mulighed for lån til reparationer

Du kan selv printe det røde kort fra SOS’ hjemmeside www.sos.dk eller hente en ”rødt kort” applikation til din smartphone.

Al nødvendig information for udfyldelse af det røde forsikringskort, finder du på din police.

Læs mere bag på det røde kort eller på www.sos.dk

Medbring altid den originale registreringsattest ved kørsel til udlandet.

Grønt kort

Bluesec

 

Det grønne kort er bevis på, at din bil eller motorcykel er ansvarsforsikret. Det er dog langt fra alle lande, du behøver at have et grønt kort med til:

• Det er ikke nødvendigt at medbringe det grønne kort ved kørsel i EU-landene samt Norge, Kroatien, Schweiz, Andorra og Island

• Du skal altid medbringe det grønne kort, når du kører i disse lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Iran, Israel, Makedonien, Marokko, Moldova, Rumænien, Rusland, Serbien-Montenegro, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine

Hvis der mod forventning opstår problemer, kan du rette henvendelse til SOS international.

Ønsker du at bestille det grønne forsikringskort, kan du bestille dette ved at sende en mail til admin@globalforsikring.dk

Miljøbidrag

Bluesec

 

Policen bliver pålagt miljøafgift til staten, dette udgør 84 kr. pr. år og benyttes til skrotordning.

Skadesforsikringsafgift

Bluesec

 

På vegne af staten opkræves 1,1% af kaskopræmien hvert år.

Fortrydelse

Bluesec

 

Du har som privat forbruger 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt hvor du modtager policen.

Opsigelse

Bluesec

 

Du kan som privat forbruger opsige din forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr, som du kan se nedenfor. Det er gratis at opsige forsikringen med 30 dages varsel til hovedforfaldsdatoen.

Gebyrer

Bluesec

 

Gebyr ved opkrævning:

Der vil blive pålagt et opkrævningsgebyr på 40 kr. pr. forsikring pr. opkrævning via BS og girokort.

Gebyr ved rykkerskrivelse:

Ved overskridelse af betalingsfrist fremsendes rykkerskrivelser.

Hver rykkerskrivelse har et gebyr på 100 kr.

Gebyr ved opsigelse og ophør:

ÅRLIG BETALING :

Opsigelse eller ophør indenfor 12 måneder fra ikrafttrædelse udgør 500 kr. som vi fratrækker i opgørelsen.

Opsigelse til hovedforfald udgør 0 kr.

MÅNEDLIG BETALING :

Opsigelse eller ophør indenfor 12 måneder fra ikrafttrædelse udgør 500 kr. som vi fratrækker i opgørelsen.

Ved opsigelse og ophør efter 12 måneder fra ikrafttrædelse, ydes der ikke ristorno for den indeværende måned.

Opsigelse til hovedforfald udgør 0 kr.

Policepenge:

Bluesec
Ved udstedelse af en policen bliver der pålagt policepenge på 45 kr.

Provision

Bluesec
Global Forsikring modtager provision fra Gefion Insurance A/S, ønskes yderligere oplysninger kontakt Global Forsikring.

Klagemuligheder

Bluesec

Ønsker du at klage, kan du kontakte Global Forsikring eller Ankenævnet for forsikring:

  • Global Forsikring Agentur Aps. Ræveholmsvej 57, 1., 2690 Karlslunde
    Tlf. 82 30 36 10 (kl. 9 – 15).
  • Ankenævnet for forsikring, Anker Heegardsgade 2, 1572 København V
    tlf. 33 15 89 00 (kl. 10 – 13).